Välkommen till Stuck&Sten

“Stenhårt arbete dygnet runt...”

utför all verksamhet kring stenkonservering och anknytande material.

Vi utför stenkonservering som innebär att stenföremålets nedbrytning av allehanda orsaker stoppas och att dess forna glans så långt det är möjligt återställs. Processen innebär ett etiskt,  estetiskt och tekniskt övervägand, kring material och metoder, vad som är optimalt, för varje objekt vid varje tillfälle, i samråd med beställare och övriga inblandade.

 

Företaget har verkat sedan 1997 med stenkonservator Paterik Stocklassa som ansvarig arbetsledare. Paterik är utbildad 1988-1991 vi Institutionen för Kulturvård i Göteborg.

 

Redan 1989 startade den praktiska erfarenheten av stenkonservering vid RAÄ. Där tjänstgjorde Paterik fram till 1996 under olika former av säsongsanställningar.

 

Sedan 1997 har företaget utfört uppdrag åt Runverket, Stockholmsstad, Samfälligheten Gotlandskyrkor, Statens fastighetsverk, Länsstyrelser och kommuner i hela landet. Även privata uppdragsgivare förekommer.

 

Olika bilder som exemplifierar olika uppdragsgivare

 

Sedan 1989 har runstensvård i hela landet utförts åt Runverket RAÄ under olika anställnings och upphandlingsformer. Verksamheten har även omfattat kopiering av kulturella föremål, fasta som lösa till material som stuck(konssten), gips, plast och betong. Entreprenadformen har varit direkt och som UE.

PROJEKT 1

PROJEKT 2

PROJEKT 3

PROJEKT 4

Restaurering av offentligkonst i material som sten plast och betong.

 

 

Stenkonservering av all sorts sten och utförande. Fasaddekoratiner portaler gravstenar skulpturer figurer och monument, runstenar och bildstenar

 

 

Vi gör allt från skadebesiktningar och åtgärdsprogram till utförande och underhållningsplaner.

 

Åtgärdsprogram exempel

 

 

Konservering och kopiering av sten och stenliknande material

 

 

Vi arbetar med kulturhistorisk sten från tex runstenar  till nyskapad offentlig utsmyckning.

Projekten förs gärna i ett nära samarbete mellan mina erfarenheter, objektets tillstånd och beställarens önskemål. Arbetet utförs med tekniskt och etiskt godkända metoder och material med största hänsyn objektens förutsättningar.

 

Jag som ansvarar för uppdragen heter Paterik Stocklassa och är utbildad stenkonservator och ordinarie medlem av Nordiska Konservatorsförbundet Sverige och Stockholms hantverksförening. Jag har utfört uppdrag sedan 1989 i olika projektanställningar och i egen verksamhet sedan 1997. Beställare har varit allt från privatpersoner till Riksantikvarieämbetet. Jag har utfört vård av landets runstenar i ca 20 år. Verksamheten utförs vid objekten över hela landet.

 

Sten är trots sitt namn och ryckte ett känsligt material som förtjänar underhåll och omvårdnad. Stenen som behöver vård har spår av stenhuggarens skicklighet i val av material och montering, stenen berättar även om stilar, historia och traditioner, både i det lilla och i det stora.

Sten står för beständighet och det vill vi bevara men ibland är det svårt då den sten som valts varit enkel att hugga men inte så motståndskraftig mot väder och vind . Vi kan rädda objekt genom att stoppa förfall men det kräver tillsyn och underhåll även i framtiden. Vi erbjuder underhålls planer i vår verksamhet.

 

Paterik Stocklassa