Paterik Stocklassa

 “Stenkonservator.”

- Stenkonservator, utbildad på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet (1988-1991) och har sedan dess arbetat med stenkonservering. Paterik har sedan 1996 drivit ett eget företag i branschen (Stuck & Sten Stocklassa AB).

Stuck & Sten Stocklassa AB arbetar med stenkonservering i hela landet, men främst i östra Mellansverige inklusive Gotland. Företaget arbetar även i till sten angränsande material såsom gips och puts. Vi utför alla moment i åtgärdsprocessen såsom skadeinventering, åtgärdsprogram, åtgärder, dokumentation, kontroll, uppföljning och underhållsplan.

Vår ambition är att efter objektets förutsättningar och kundens önskemål finna bästa möjliga lösning.

Vi arbetar med kulturhistorisk sten från tex runstenar  till nyskapad offentlig utsmyckning.

 

Projekten förs gärna i ett nära samarbete mellan mina erfarenheter, objektets tillstånd och beställarens önskemål. Arbetet utförs med tekniskt och etiskt godkända metoder och material med största hänsyn objektens förutsättningar.

 

Jag som ansvarar för uppdragen heter Paterik Stocklassa och är utbildad stenkonservator och ordinarie medlem av Nordiska Konservatorsförbundet Sverige och Stockholms hantverksförening. Jag har utfört uppdrag sedan 1989 i olika projektanställningar och i egen verksamhet sedan 1997. Beställare har varit allt från privatpersoner till Riksantikvarieämbetet. Jag har utfört vård av landets runstenar i ca 20 år. Verksamheten utförs vid objekten över hela landet.

 

Sten är trots sitt namn och ryckte ett känsligt material som förtjänar underhåll och omvårdnad. Stenen som behöver vård har spår av stenhuggarens skicklighet i val av material och montering, stenen berättar även om stilar, historia och traditioner, både i det lilla och i det stora.

Sten står för beständighet och det vill vi bevara men ibland är det svårt då den sten som valts varit enkel att hugga men inte så motståndskraftig mot väder och vind .

 

Vi kan rädda objekt genom att stoppa förfall men det kräver tillsyn och underhåll även i framtiden. Vi erbjuder underhålls planer i vår verksamhet.

 

Följande delmoment kring ett konserveringsprojekt kan vara

Skadeinventering

Åtgärdsförslag

Offertunderlag

Åtgärder

Dokumentation

Rapportskrivning

Underhåll

 

Följande material kan projekteras

Sten, konststen, stuck, betong, gips, plast, trä

 

Följande tekniker anknutna till dessa material

Stenkonservering, restaurering, rekonstruktion, formtagning,( gips-, silikon-, plastform) avgjutning, kopiering, limningar lagningar utbehandlingar skyddsbehandlingar klotterskydd

 

Exempel på uppdrag Skadeinventering och Åtgärdsförslag;

Gravstenar Undersåker, Jämtland. Bildstenar på ursprunglig plats, Gotland. Milstenar, Östergötland. Gipsänglar, Ålemskyrka, Småland. Bågskytten, Liljevalchs, Stockholm och Fågelrock, plastskulpturer Brommaplan Stockholm.